Enter your keyword

دکور تجاری فروشگاه لبنیات مرسا دکتر بیگدلی کد ۱۷۸۹

دکور تجاری فروشگاه لبنیات مرسا دکتر بیگدلی کد ۱۷۸۹

IN دکور تجاری
Investor Name:
دکتر بیگدلی
Published Date:
2020-12-09
Location:
چوب روستیک و رنگ پاششی پلی استر
Value:
1789
Architecture:
دکور تجاری
About Project

یکی از خدمات مجموعه چوب آرا طراحی و ساخت دکور مغازه و فروشگاه در قم می باشد. دکور تجاری فروشگاه لبنتیات مرسا در سال ۱۳۹۹ در بلوار محمود نژاد قم اجرا شد.

 

طراحی و ساخت دکور مغازه در قم

۰۹۱۲۷۴۷۵۳۳۸